Rezultatul final al concursului pentru ocuparea posturilor vacante

23.11.2016

Punctajul final la concursul/examenul organizat in data de 22.11.2016, respectiv 23.11.2016, pentru ocuparea unor posturi vac ante de personal de specialitate medicosanitar si auxiliar sanitar. 

Descarca