Rezultatele selectarii dosarelor la concursul pentru posturile vacante

11.10.2018

În conformitate cu prevederile HO nr.286/20 Il pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, azi 11.10.2018, comisia de concurs a procedat la verificarea dosarelor candidaţilor înscrişi la examenul/concursul pentru ocuparea a 8 funcţii contractuale vacante din statul de funcţii, după cum urmează:
  • Asistent medical principal-comp.neonatologie(1 post) - 1 candidat-examen;
  • Asistent medical-comp.neonatologie(l post) - 1 candidat-examen;
  • Asistent medical-secţiachirurgie(2 posturi) - 2 candidaţi-examen;
  • Asistent medical-secţiainteme-cronici(1 post) - 1 candidat-examen;
  • Îngrijitor curăţenie-secţiainterne-cronici( 1 post) - 1 candidat-examen;
  • Economist IA-birou achiziţii administrativ(l post) - 1 candidat-examen;
  • Muncitor III calificat instalator(l post) - 1candidat-examen.

Descarca