Examen de promovare din functia de asistent medical debutant(PL) in functia de asistent medical (PL)

15.01.2018

Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare în conformitate cu HG nr.286/20 Il pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea princiipilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare.Ordinul MS nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatiile sanitare,organizeaza examen de promovare din functia de asistent medical debutant(PL) in functia de asistent medical (PL).

Descarca