Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director medical si director financial contabil

08.11.2017

Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare, în conformitate cu prevederile art.l Sl alin.l şi 2 din TITLUL VII - Spitale din Legea nr.95/2006 - privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completări le ulterioare şi O.M.S. nr.284/2007 privind aprobarea metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor vacante specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările şi completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante posturi specifice Comitetului Director, şi anume Director financiar contabil şi Director medical.

 

Descarca